Centro veikla

Psichikos sveikatos centre vykdoma pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra, teikiama socialinė pagalba psichikos sutrikimų turintiems žmonėms ir kitiems asmenims.

Centre dirba suaugusiųjų gydytojai psichiatrai, medicinos psichologas, psichikos sveikatos slaugytojai, socialinis darbuotojas.

Pagrindinės centro veiklos sritys:

 • Psichiatrinė pagalba:
  - medicininė pagalba ūmių psichikos sutrikimų atvejais,
  - pacientų, kurių psichikos sutrikimai dažnai paūmėja ir paūmėjimo metu kelia   pavojų jų pačių ar  aplinkinių  sveikatai arba gyvybei, stebėjimas ir gydymas;
  - pirmoji ir neatidėliotina narkologinė pagalba;
  - palaikomasis gydymas nuo alkoholio, narkotikų;.
 • Psichologinė pagalba:
  - psichologinis įvertinimas;
  - individualus konsultavimas;
  - šeimos konsultavimas;
  - psichologinė pagalba psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms;
  - pagalba ištiktiems dvasinės krizės asmenims, gresiant savižudybei ir po mėginimų nusižudyti;
 • Socialinė pagalba:
  - pacientų ir jų artimųjų konsultavimas; 
  - informacijos apie socialines problemas ir jų sprendimo galimybes rinkimas;
  - pacientų užimtumo organizavimas.
 • Slaugos organizavimas.
  -
   procedūrų atlikimas, kraujospūdžio, matavimas;
  - konsultacijos telefonu (priminimas dėl vaistų vartojimo pagal gydytojo paskyrimus ir kt. klausimais);
   

 

 

Adresas: Vydūno g. 56, Jurbarkas. Visos teisės saugomos © 2010-2017
Sprendimas r-tvs