Įsakymas dėl pirminio asmens psichikos sveikatos būklės patikrinimo tvarkos patvirtinimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

Į S A K Y M A S

1996 m. kovo 7 d. Nr. 133
Vilnius

 DĖL PIRMINIO ASMENS PSICHIKOS BŪKLĖS PATIKRINIMO TVARKOS
PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 23 straipsniu,

ĮSAKAU:

Patvirtinti Pirminio asmens psichikos būklės patikrinimo tvarką (pridedama).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ANTANAS VINKUS

_____________

PATVIRTINTA

Sveikatos apsaugos ministerijos
1996 03 07 įsakymu Nr.133

 

PIRMINIO ASMENS PSICHIKOS BŪKLĖS PATIKRINIMO

T V A R K A

 1. Pirminis asmens psichikos būklės patikrinimas - tai gydytojo atliekamas asmens psichikos sveikatos būklės pirminis įvertinimas.

2. Bendrosios praktikos ir kitų specialybių gydytojai, diagnozavę paciento psichikos sutrikimus, aprašo juos medicininėje dokumentacijoje. Bendrosios praktikos ir kitų specialybių gydytojai, nusprendę, kad pacientui reikalinga neatidėliotina psichiatrinė pagalba, privalo nedelsdami surengti paciento psichinės sveikatos patikrinimą.

3. Pirminį asmens psichikos būklės įvertinimą atlieka tik gydytojas-psichiatras.

4. Gydytojas-psichiatras gali atlikti pirminį asmens psichikos sveikatos būklės patikrinimą pagrįstai įtardamas sunkius asmens psichikos sutrikimus, dėl kurių kyla reali grėsmė, kad asmuo savo veiksmais gali padaryti esminę žalą savo sveikatai, gyvybei ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei.

5. Jeigu asmuo kreipiasi į gydytoją-psichiatrą dėl pirminio asmens psichikos būklės patikrinimo savo iniciatyva (ar artimųjų iniciatyva ir asmuo tam neprieštarauja), tai jis turi būti gydytojo-psichiatro apžiūrėtas ir, esant reikalui, jam turi būti suteikta reikalinga psichiatrinė pagalba. Jeigu dėl pirminio asmens psichikos būklės patikrinimo į gydytoją-psichiatrą kreipiasi artimieji, o asmuo tam prieštarauja, tai gydytojas-psichiatras priima sprendimą dėl tokio asmens psichikos būklės patikrinimo, kai įtaria sunkius psichikos sutrikimus. Artimieji privalo kreiptis į gydytoją- psichiatrą ar sveikatos priežiūros įstaigą raštu, nurodydami konkrečius asmens psichikos sutrikimo požymius.

6. Nepilnamečiai iki 16 metų gydytojo-psichiatro gali būti apžiūrimi tik dalyvaujant jų tėvams ar globėjams (išskyrus neatidėliotinus atvejus). Nepilnamečiai, paprašę, kad būtų apžiūrėti be tėvų ar globėjų, gydytojo-psichiatro sprendimu gali būti apžiūrimi be tėvų ar globėjų sutikimo.

7. Stacionaruose ar ambulatorijose gydytojai-psichiatrai konsultuoja pacientus gydančiojo gydytojo kvietimu. Medicininėje dokumentacijoje nurodoma konkreti tokio kvietimo priežastis. Gydytojas-psichiatras privalo pasakyti ligoniui savo specialybę.

8. Policijos pareigūnai, jei jie įtaria sunkius asmens psichikos būklės sutrikimus, privalo kviesti psichiatrijos pagalbą arba patys pristatyti asmenį į psichiatrijos įstaigą.

9. Jeigu asmuo mano, kad jo pirminis asmens psichikos būklės patikrinimas buvo atliktas neturint pakankamo pagrindo, jis turi teisę skųstis Lietuvos Respublikos vyriausiajam psichiatrui, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, teismui.

Adresas: Vydūno g. 56, Jurbarkas. Visos teisės saugomos © 2010-2017
Sprendimas r-tvs