Įsakymas, dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 1998 m. gruodžio 17 d. Nr. 751

Vilnius

 DĖL ASMENŲ, NORINČIŲ ĮSIGYTI CIVILINĮ GINKLĄ, CHEMATIZUOTOS PSICHIATRINĖS APŽIŪROS IR PSICHIKOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

TVIRTINU:

 Asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodiką (pridedama).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS_____________MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

1998 12 17 įsakymu Nr.751

 

ASMENŲ, NORINČIŲ ĮSIGYTI CIVILINĮ GINKLĄ, SCHEMATIZUOTOS PSICHIATRINĖS APŽIŪROS IR PSICHIKOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO METODIKA

1. Civilinio ginklo įsigijimo tikslas bei asmens motyvai.
2. Kokia institucija nukreipė pas psichiatrą.
3. Gyvenimo aprašymas:

3.1. dabartinė ir ankstesnės gyvenamosios vietos (adresas, laikotarpis);
3.2. šeimos apibūdinimas (santuokos, ištuokos, asmens santykiai su šeimos nariais, giminėmis);
3.3. psichikos ligų paveldimumas šeimoje ir pirmos eilės giminėje, savižudybės;
3.4. buvusios galvos smegenų traumos netenkant sąmonės;
3.5. vidaus ir nervų ligos, nuomario priepuoliai, kitos kilmės priepuoliai;
3.6. išsilavinimas, mokymosi sutrikimai, antramečiavimas, akademinės atostogos ir kt.;
3.7. karinės prievolės atlikimas, santykiai su tarnybos draugais, nestatutiniai santykiai;
3.8. teisėtvarkos pažeidimai, teistumas (dėl kokio nusikaltimo);
3.9. darbovietė, darboviečių pakeitimai ir jų priežastys;
3.10. darbingumas, invalidumas (dėl kokios ligos);
3.11. žalingi įpročiai (rūkymas, girtavimas, narkotikų vartojimas, pripratimas prie vaistų);
3.12. nuolat dėl lėtinės ligos vartojamų vaistų pavadinimas;
3.13. gydymasis pas psichiatrą ar psichiatrijos ligoninėje.

4. Objektyvios informacijos apie asmenį surinkimas:

4.1. psichikos sveikatos priežiūros įstaigų duomenys;
4.2. kitų sveikatos preižiūros įstaigų informacija;
4.3. darbovietės, seniūnijos ir kitų institucijų charakteristika (nurodyti objektyvius duomenis suteikusios įstaigos pavadinimą, atsakingą asmenį).

5. Tiriamojo psichikos būsenos aprašymas:

5.1. išvaizdos, elgsenos, pokalbio pobūdžio įvertinimas;
5.2. nusiskundimų psichopatologinis įvertinimas;
5.3. orientacijos, suvokimo, mąstymo, nuotaikos, atminties psichopatologinis įvertinimas;
5.4. intelekto ir gyvenimo patirties įvertinimas (psichologinis tyrimas, esant neaiškumui);
5.5. polinkių įvertinimas;
5.6. charakterio ypatumai;
5.7. sugebėjimas kritiškai įvertinti situaciją ir perspektyvą.

6. Gydytojo psichiatro išvada ir rekomendacija:

6.1. nenustačius psichikos sutrikimų, trukdančių įsigyti civilinį ginklą, išduodama pažyma;
6.2. nustačius psichikos sutrikimus ar psichozę, psichiatras privalo suteikti psichiatrinę pagalbą
pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos įstatymą ir poįstatyminius aktus;
6.3. iškilus konfliktui ar neaiškumams dėl psichikos būsenos įvertinimo, tiriamasis nukreipiamas konsultacijai į aukštesnio lygio psichikos sveikatos priežiūros įstaigą, nurodant nukreipimo motyvus bei įstaigą. Į tikrinamojo asmens sveikatos istoriją turi būti įrašyti tikrinamojo atsakymai į klausimus, nurodyta, ar per pastaruosius 5 metus nesigydė pas gydytojus psichiatrus (psichiatrus-narkologus) anonimiškai arba privačiai. Įrašą apie atsakymą į šiuos klausimus tiriamasis patvirtina savo parašu.

Adresas: Vydūno g. 56, Jurbarkas. Visos teisės saugomos © 2010-2017
Sprendimas r-tvs