PRADŽIA

 Viešoji įstaiga Jurbarko rajono  psichikos sveikatos centras savo veiklą pradėjo             1999 m. lapkričio 18 d.

VšĮ Jurbarko rajono psichikos sveikatos centras – pirminio lygio asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikianti gydymo įstaiga.

Jurbarko psichikos sveikatos centras aptarnauja visus asmenis, kurie yra prisirašę prie Jurbarko rajono pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir yra drausti privalomuoju sveikatos draudimu.

Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro tikslas: gerinti gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti sergamumą bei mirtingumą, organizuojant ir teikiant kvalifikuotas pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, apimančias medikamentinį psichikos bei priklausomybės sutrikimų gydymą, slaugos paslaugų teikimą, psichologinę bei socialinę pagalbą pacientams bei jų šeimų nariams, psichikos ir priklausomybių ligų profilaktiką.

  • Įstaigos vizija - akredituotas, atitinkantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus, tinkamai administruojamas, aprūpintas reikiamais ištekliais ir pranašumo siekiantis per teikiamų paslaugų kokybę bei įvairovę psichikos sveikatos centras.
  • Įstaigos misija - teikti rajono ir kitiems įstaigą pasirenkantiems gyventojams prieinamas, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, rezultatyvias, atitinkančias pacientų poreikius bei interesus, ambulatorines pirminės asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Racionaliai naudoti finansų, žmonių ir kitus išteklius bei sveikatos technologijas. Užtikrinti pacientų privatumą, jų duomenų konfidencialumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą. Aktyviai dalyvauti stiprinant visuomenės ir asmens sveikatą.
  • Įstaigos strategija:
  •  Siekti, kad teikiamų paslaugų kokybė maksimaliai atitiktų pacientų lūkesčius ir poreikius.
  • Siekti, kad teikiamų paslaugų kokybė maksimaliai atitiktų pacientų lūkesčius ir poreikius.
  • Gerinti darbo organizavimą, siekiant kiekvieno įstaigos darbuotojo atsakomybės už savo darbo kokybę.
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
  • Atsižvelgiant į psichikos sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų kokybės rezultatus, pacientų nuomonę ir pageidavimus, koreguoti kokybės sistemą.

 Bendradarbiavimas

Įstaiga bendradarbiauja su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis, siekdami pasiūlyti savo aptarnaujamo rajono žmonėms jiems pritaikytą sveikatos priežiūrą ir bendrai pagerinti sveikatos priežiūros sistemos rezultatyvumą ir veiksmingumą

 

Adresas: Vydūno g. 56, Jurbarkas. Visos teisės saugomos © 2010-2018
Sprendimas r-tvs