Mokamų paslaugų tekimo kainos

                                                                       

                                                                   PATVIRTINTA

                                                                   VšĮ Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro

                                                                   direktoriaus  2016 m. lapkričio 7 d.

                                                                   įsakymu Nr. V- 7                                                                           

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ VŠĮ JURBARKO RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE SĄRAŠAS IR KAINOS 

Eil. Nr.

PASLAUGOS PAVADINIMAS

KAINA,

Eur

1.

Psichiatro pirminė apžiūra: visas psichikos būklės, gyvenimo būdo, socialinių duomenų, konsultacijų ir papildomų neurologinių tyrimų įvertinimas.

15,64

2.

Pakartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo kurso koregavimas.

3,15

3.

Ligonio slaugytojo mokymas ir nurodymai slaugyti gydomą psichikos ligonį.

7,82

4.

Biografinės anamnezės surinkimas, įskaitant vaiko ir paauglio psichopatologiją ir kreipiant dėmesį į vaiko ir paauglio raidos psichologijos rodiklius

4,66

5.

Vaiko ir paauglio įvertinimas, atsižvelgiant į ligonio slaugytojo ir su ligoniu kontaktuojančio asmens pastabas; išsivystymo psichologiniai rodikliai, konsultacijų ir papildomų neurologinių tyrimų rezultatai.

4,66

6.

Vaiko ir paauglio psichopatologinio sindromo verbalinis gydymas į šį procesą įtraukiant ligonio slaugytoją arba su ligoniu kontaktuojantį asmenį ir psichiatrijos statuso aprašymas pagal esamus duomenis.

4,66

7.

Detalus kontaktuojančio asmens  ar ligonio slaugytojo (priklausomai nuo situacijos) instruktavimas apie vaiko ar paauglio, kurio klinikinis vaizdas psichologiškai pagrįstas gydymas.

5,18

8.

Psichikos savireguliavimo metodų mokymas, autogeninė treniruotė, savitaiga (1 seansas)

10,37

9.

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (1 gydytojo psichiatro apsilankymas, be transporto išlaidų)

15,00

10.

Pirminis gydytojo narkologo (psichiatro) paciento priėmimas.

15,64

11.

Pakartotinis gydytojo narkologo (psichiatro paciento priėmimas.

4,98

12.

Psichologo apžiūra

4,05

13.

Individuali autogeninė treniruotė

8,34

14.

Psichopatologinis sindromo neatidėliotinas gydymas dekompensacijos (pvz.: suicido – bandymo nusižudyti) atveju, įskaitant verbalinę intervenciją

12,95

15.

Sveikatos tikrinimas vykstantiems į užsienį

3,00

16.

Norinčių įsigyti civilinį ginklą, sveikatos tikrinimas.

5,00

17.

Vairuotojų profesionalų sveikatos tikrinimas

3,00

18.

Vairuotojų praradusių teises, vairavus neblaiviam

10,00

19.

Aviatorių mėgėjų sveikatos tikrinimas

5,00

20.

Civilinės aviacijos darbuotojų sveikatos tikrinimas.

3,00

21.

Laivyno darbuotojų sveikatos tikrinimas

3,00

22.

Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas

3,00

23.

Šviesos terapija (vienai valandai)

3,00

24.

Kopijavimas (1 lapas/1 pusė)

0,20

25

Faksavimas/ skenavimas

0,15

26.

Dokumentų į NDNT tvarkymas, išsiuntimas

5,00

 ____________________________

Adresas: Vydūno g. 56, Jurbarkas. Visos teisės saugomos © 2010-2017
Sprendimas r-tvs