Pranešimas apie reorganizavimą

 PRANEŠIMAS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELIUONOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO, SĄLYGŲ

Informuojame, kad Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-86 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Jurbarko rajono psichikos sveikatos centrą ir viešąją įstaigą Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrą“ sutikti iki 2017 m. birželio 30 d. reorganizuoti jungimo būdu viešąją įstaigą Jurbarko rajono psichikos sveikatos centrą (juridinio asmens kodas – 158345781, buveinės adresas – Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Vydūno g. 56D) ir viešąją įstaigą Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrą (juridinio asmens kodas – 158319092, buveinės adresas – Jurbarko r. sav. Veliuonos mstl. Dariaus ir Girėno g. 3), prijungiant jas prie viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (juridinio asmens kodas – 158310677, buveinės adresas – Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Vydūno g. 56D).

1. Reorganizuojami juridiniai asmenys:

1.1. viešoji įstaiga Jurbarko rajono psichikos sveikatos centras yra viešasis juridinis asmuo – viešoji įstaiga, buveinė – Vydūno g. 56D, LT-74112, Jurbarkas, juridinio asmens kodas 158345781. Duomenys apie viešąją įstaigą Jurbarko rajono psichikos sveikatos centrą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1999 m. rugsėjo 29 diena;

1.2. viešoji įstaiga Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centras yra viešasis juridinis asmuo – viešoji įstaiga, buveinė – Dariaus ir Girėno g. 3, Veliuonos mstl., Veliuonos sen., LT-74440, Jurbarko r., juridinio asmens kodas 158319092. Duomenys apie viešąją įstaigą Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1998 m. birželio 25 diena.

2. Dalyvaujantis reorganizacijoje juridinis asmuo – viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras yra viešasis juridinis asmuo –viešoji įstaiga, buveinė – Vydūno g. 56D, LT-74112, Jurbarkas, juridinio asmens kodas 158310677. Duomenys apie viešąją įstaigą Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1997 m. rugsėjo 16 diena.

3. Viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centras ir Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centras reorganizuojamos prijungimo būdu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnyje 1ir 2 dalyse.

4. Po reorganizavimo pasibaigiančios viešosios įstaigos – viešoji įstaiga Jurbarko rajono psichikos sveikatos centras ir viešoji įstaiga Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centras, kurios baigia savo veiklą kaip juridiniai asmenys, nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

5. Reorganizuojamų įstaigų teisės ir pareigos nuo 2017 m. liepos 1 d. pereina viešajai įstaigai Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui.

6. Po reorganizavimo veikianti įstaiga – viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras.

7. Po reorganizacijos veiksiančios viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Jurbarko rajono savivaldybės taryba.

Su viešųjų įstaigų Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro ir Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, sąlygų aprašu, po reorganizavimo tęsiančios veiklą – viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, įstatų projektu ir kitais reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatytais viešai skelbtais dokumentais ir informacija (reorganizuojamų ir dalyvaujančios reorganizavime viešųjų įstaigų 3 paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, juridinių asmenų valdymo organų parengtomis ataskaitomis) darbo dienomis galima susipažinti viešojoje įstaigoje Jurbarko rajono psichikos sveikatos centre (Vydūno g. 56D, Jurbarkas), Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centre (Dariaus ir Girėno g. 3, Veliuonos mstl., Veliuonos sen., Jurbarko r.), Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centre (Vydūno g. 56 D, Jurbarkas) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Taip pat informaciją galima rasti minėtų viešųjų įstaigų interneto svetainėse: www.jurbarkopsc.lt; www.veliuonospspc.lt; www.jurbarkopspc.lt

  

Adresas: Vydūno g. 56, Jurbarkas. Visos teisės saugomos © 2010-2017
Sprendimas r-tvs